1. środek, środkowa część,
  2. miejsce, w którym koncentruje się jakaś działalność, ośrodek, np. życia kulturalnego,
  3. polit. stronnictwa, partie umiarkowane, zajmujące pozycje między prawicą a lewicą.