1. drobna moneta równa 1/100 podstawowej jednostki monetarnej w różnych krajach, np. dolara - w USA, guldena - w Holandii;
  2. fiz. jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego.