psych. - pogląd tłumaczący indywidualne i społeczne zachowania ludzi czynnikami biologicznymi, np. dziedzicznością.