rozkład substancji w sposób naturalny pod wpływem mikroorganizmów i enzymów.