mięsień dwugłowy ramienia człowieka, łączący staw barkowy ze stawem łokciowym.