1. mieszanina piasku, żwiru lub innego kruszywa z roztworem cementu albo innych materiałów wiążących, osiągająca po stwardnieniu dużą wytrzymałość,
  2. pot. grupa ludzi przeciwnych jakimkolwiek zmianom, konserwatywnych.