w starożytnym Rzymie kapłan przepowiadający przyszłość i odgadujący wolę bogów.