słuchowo-wzrokowy; środki audiowizualne - sposoby przekazywania informacji, np. w procesie nauczania: audycje radiowe, filmy, obrazy, programy telewizyjne.