1. w rzymskich domach centralne pomieszczenie oświetlane przez otwór w dachu, pod którym był basen na wodę deszczową,
  2. w bazylikach wczesnochrześcijańskich dziedziniec przed kościołem otoczony kolumnadą.