dotyczący atmosfery (powłoki gazowej otaczającej ciała niebieskie), znajdujący się w atmosferze; front atmosferyczny - warstwa w atmosferze ziemskiej rozgraniczająca masy powietrza o różnych temperaturach.