zool. - nicienie pasożytujące w przewodzie pokarmowym człowieka, ssaków i ptaków.