dział matematyki, nauka o liczbach i działaniach na nich, obecnie zajmuje się również teorią rachunków w zbiorach z określonymi działaniami.