dostojnik kościelny stojący na czele archidiecezji.