pierwszy człon wyrazów złożonych mających znaczenie: główny, naczelny.