człowiek, który odstąpił od swej religii, swych zasad czy przekonań, odszczepieniec, odstępca.