przeciwieństwo egoizmu, bezinteresowne kierowanie się dobrem innych ludzi, gotowość do poświęceń dla innych.