biol. - wiedza z zakresu hodowli organizmów wodnych w sztucznych warunkach akwarium, także amatorska.