prąd w sztuce, zwłaszcza XVIII i XIX w., oparty na regułach estetyki klasycznej i eklektycznym naśladowaniu artystów i dzieł uznanych za doskonałe; ograniczał swobodę twórczą, narzucając tematykę i środki formalne; źródłem i ostoją a. były akademie sztuki.