1. praw. zbrojna napaść jednego państwa na drugie,
  2. psych. wroga, napastliwa postawa, wyładowanie gniewu na kimś.