1. oznaczać, naznaczać, zaznaczać, sygnować, znakować; podkreślać, wyznaczać, zakreślać (
znaczyć karty)
  1. symbolizować, wyrażać, przedstawiać (
co to znaczy?)
  1. być ważnym, przedstawiać wartość, mieć wartość, być cenionym;
przen. odgrywać rolę (wiele znaczyć)