1. jeść, konsumować, spożywać, przyjmować pokarm;
pot. pożerać (zjadać obiad)
pot. trawić, przenikać, opanowywać, zżerać (zjadała go nienawiść)