1. stale, niezmiennie, nieustannie, wciąż, ciągle, notorycznie, nałogowo, każdorazowo, za każdym razem, normalnie, zazwyczaj; w każdym momencie, w każdej chwili (
zawsze to mówił)
  1. w każdym razie, pomimo wszystko, bądź co bądź, jednak (
zawsze coś zarobisz)