1. ubierać się, wkładać (coś); odziewać się (w coś) (
zakładać ubranie)
  1. organizować, powoływać, tworzyć, kształtować, otwierać, budować, uruchamiać (
zakładać firmę)
  1. nakładać, kłaść (coś na coś); krzyżować, splatać (coś z czymś) (
zakładać nogę na nogę)
  1. planować, projektować, przewidywać, zamierzać (
zakładać rozwój gospodarczy)
  1. sądzić, przypuszczać, przyjmować (
zakładać, że coś się wydarzy)
  1. pożyczać (komuś), wykładać, płacić, uiszczać (za kogoś) (
zakładać pieniądze za kogoś)
  1. rozkładać (coś na czymś), zarzucać, pokrywać, zastawiać (coś czymś) (
zakładać biurko książkami)