oświadczenie, deklaracja, wyznanie, wypowiedzenie się (wypowiedź w mediach)