1. wymawiać, wyrażać, mówić, artykułować, wyjawiać, oznajmiać, podawać do wiadomości (wypowiadać
zdanie)
  1. zrywać, unieważniać, anulować, rozwiązywać (
wypowiadać pakt)