1. powracać, nawracać, zawracać, iść wstecz, cofać się (
wracać do domu)
  1. odzyskiwać (coś), wznawiać, ponawiać (coś); powracać (do czegoś) (
wracać do rozmowy)
  1. przypominać się, pojawiać się znowu (
temat wraca)