1. panowanie, zwierzchnictwo, rządzenie, rządy, przewodzenie, przywództwo, dowodzenie (
władza absolutna)
  1. kierownictwo, rząd, zarząd, administracja;
pot. góra (władza w przedsiębiorstwie)
  1. władanie (czymś); kontrola (nad czymś); samokontrola, autokontrola, zdolność władania (
nie mieć władzy w rękach)
przen. siła, moc, przewaga; działanie, wpływ (mieć nad kimś władzę)