1. związywać, zespalać, spajać, scalać, łączyć, jednoczyć (
klej wiąże)
  1. zobowiązywać, obligować, obowiązywać (
umowa wiąże)
  1. pętać, krępować; opasywać, okręcać, ściskać (czymś) (
wiązać kogoś sznurem)
  1. łączyć, kojarzyć (
wiązać fakty)