podzięka, podziękowanie, dziękczynienie, wyrazy wdzięczności