przen. tradycyjny, zwyczajowy, normalny, przyjęty, konwencjonalny