1. przesuwać, przenosić, odsuwać, przekładać, wynosić, odstawiać, uprzątać, zabierać (
usuwać gruz)
  1. wyrzucać, zwalniać, odprawiać, wyłączać, wykluczać, wydalać, oddalać kogoś (
usuwać kogoś z firmy)
  1. wyrywać, wyjmować, wycinać, wyciągać; eliminować, likwidować (coś); pozbywać się (czegoś) (
usuwać błędy)