próbować, starać się, walczyć, zabiegać (o coś); dążyć (do czegoś); wysilać się, dokładać starań, podejmować wysiłki, dążyć, przeć, rwać się (do czegoś)