zniechęcać się, nastrajać się niechętnie (zrażać się do kogoś, do czegoś); być niechętnym (komuś, czemuś)