1. rozmieszczać, kłaść, układać, wkładać, ustawiać, wstawiać, lokować, lokalizować, stawiać, sadowić (
umieszczać widzów na widowni)
  1. zamieszczać, drukować, publikować ogłaszać;
pot. dawać (umieszczać ogłoszenie w prasie)