1. przytrzymywać, dzierżyć, ściskać (coś); nie puszczać (czegoś), obejmować (coś) (
trzymać szklankę)
  1. magazynować, przechowywać, chować (
trzymać ubrania w szafie)
  1. więzić, przetrzymywać, zatrzymywać (
trzymać kogoś w zamknięciu)
  1. podtrzymywać, spajać, łączyć (
klej dobrze trzyma)
  1. utrzymywać, pozostawiać (
trzymać garnek na ogniu)
  1. sprawować, pełnić, pilnować (
trzymać wartę)
  1. utrzymywać się, trwać, nie ustawać, nie popuszczać, nie zmniejszać się (
mróz trzyma)
przen. solidaryzować się, współdziałać, sympatyzować (z kimś); sprzyjać (komuś), popierać, wspierać (kogoś) (trzymać z kimś)