1. trop,odcisk (
ślad stopy)
  1. dowód, resztka, pozostałość, znak, pamiątka (
ślady dawnej urody)
przen. znikoma, mała ilość; odrobina (czegoś) (ślady trucizny w jedzeniu)