1. pomyślność, powodzenie, przychylność losu, sukces (
szczęście w interesach)
  1. zadowolenie, rozkosz, idylla, upojenie, radość, błogość, sielanka (
odczuwać szczęście)