trwożyć, przerażać, niepokoić (kogoś); napędzać stracha (komuś); wzbudzać lęk (u kogoś), przerażać (kogoś)