opierać się, przeciwstawiać się (komuś, czemuś); buntować się, protestować (przeciwko komuś, czemuś); kwestionować, podważać, odrzucać, negować (coś); nie zgadzać się (z kimś, czymś), być w opozycji