zaradny, zręczny, pomysłowy, przebiegły, pełen inwencji, chytry