faktycznie, w istocie, naprawdę, autentycznie, istotnie, w samej rzeczy; przest. zaiste