1. przedmiot, obiekt, rekwizyt, egzemplarz, eksponat (
rzeczy codziennego użytku)
  1. obowiązek, zadanie, powinność, czynność (
męska rzecz)
  1. dzieło sztuki, obraz, dzieło naukowe, utwór literacki (
rzecz wybitna)
  1. kwestia, problem, zagadnienie, sprawa (
rzecz małej wagi)
  1. fakt, zdarzenie, wydarzenie, zjawisko, wypadek (
niewiarygodna rzecz)