1. pojmować, ogarniać;
przen. łapać, chwytać rozumem, kojarzyć (coś); zdawać sobie sprawę (z czegoś); pot. kapować (rozumieć zadanie z matematyki)
  1. wykazywać zrozumienie (dla kogoś, czegoś); być świadomym, uświadamiać sobie, uprzytomniać sobie, uzmysławiać sobie, oriętować się; wczuwać się (w coś) (
rozumieć sytuację)