1. wykluwać się, wylegać się; przychodzić na świat
  2. rosnąć, wzrastać, obradzać, udawać się (
tutaj rodzą się buraki)
przen. pojawiać się, zaczynać się, zjawiać się, powstawać, tworzyć się, (rodzi się miłość)