wynik, efekt, skutek, owoc, następstwo, konsekwencja; wytwór, plon, produkt