duma, godność, ambicja, honor, wyniosłość, zarozumiałość, próżność, chełpliwość, samochwalstwo, przemądrzałość