1. mijać,upływać, uciekać, biec, lecieć (
czas przemija)
  1. znikać, kończyć się;
przen. wygasać (młodość przemija)