1. podawać imię, nazwisko (
przedstawiać się komuś)
  1. zawierać znajomość, zapoznawać się, (
przedstawiać się komuś)
  1. ukazywać się, wyglądać, pokazywać się, prezentować się