1. błaganie, proszenie;
pot. skomlenie, żebranie (o coś) (zwracać się z prośbą)
  1. modły, modlitwa;
przest. suplika (prośba do Boga)
  1. podanie, postulat, petycja, wniosek (
prośba o zasiłek)