1. zwracać się z prośbą, apelować; mieć prośbę, błagać (kogoś);
pot. uderzać (do kogoś), nudzić (kogoś); przen. suszyć głowę (komuś), (prosić kogoś o pomoc)
  1. proponować (coś komuś); zapraszać (kogoś) (
prosić kogoś na kolacje)